Voor wie

Voor wie

Het festival is voor iedereen die nieuwsgierig is, zijn horizon wil verbreden, kennis wil maken, graag theater ziet en deel wil nemen. Maar zeker ook voor mensen die beroepsmatig of in beleidsvorming te maken hebben met de mensen met wie wij theater maken, zoals WMO-ambtenaren, mensen uit de zorg, studenten en leerkrachten van opleidingen Zorg&Welzijn en Theater uit, en natuurlijk politici.

Door de transitie WMO waarin verschillende zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten zijn verschoven, staan veel mensen beroepshalve voor nieuwe uitdagingen. Ook voor veel acteurs van de theatergroepen van de vereniging Ongekend Talent is het spannend. Ze krijgen nieuwe begeleiders, een herindicatie en dat neemt heel wat zorgen met zich mee.
Elkaar leren kennen, vertrouwen, een wederzijdse open houding, een gelijkwaardig gesprek, zijn ons inziens belangrijke ingrediënten voor een goed verloop van de WMO. Een bezoek aan het festival, deelname aan de gesprekken en workshops zou het wederzijdse begrip kunnen versterken. We nodigen u daarom van harte uit!

Zorg. Wat is zorgen voor? Vanuit idealen kiezen veel mensen voor een beroep in de zorg. Een deel van deze mensen komen te werken met mensen met een verstandelijke beperking, autismestoornis of achtergrond in de psychiatrie. Idealen komen door bezuinigingen en beleid regelmatig op gespannen voet met elkaar te staan. Lukt het nog om je werkelijk te verhouden met je cliënten? We nodigen iedereen die in de zorg met deze mensen werkt uit om te komen kijken en meepraten over de vraagstukken rondom zorg en welzijn en de rol die theater daarin speelt.

Theater met mensen met een verstandelijke beperking, autismestoornis of een psychiatrische achtergrond wordt door veel mensen niet gezien als een volwassen theatervorm. Vanuit de overtuiging dat iedereen iets te vertellen heeft, dat we van al die ervaringen en verhalen wat kunnen opsteken, erdoor ons eigen blik kunnen verruimen, maken wij theater dat gezien mag worden. Moet worden eigenlijk. Op dit festival laten we het bezoek kennis maken met onze verschillende werkwijzen, methodieken. Met de aandacht gevestigd op de kwaliteiten en niet de beperking. Hoe doe je dat en wat levert het op? Dit festival is dus ook voor studenten en docenten van kunstopleidingen met theater in het bijzonder. 

Heartbreak Hotel

Transitie-Transformatie-Transactie
Dit zijn de thema's die richting geven aan de verschillende festivaldagen.
Vrijdag geven de veranderingen in de zorg en de samenleving en de noodzaak van het spelen en creëren voor onze acteurs wordt zicht baar in de inhoud van de voorstellingen, gesprekken, workshops en filmpresentaties. 
Zaterdag houden we ons in het programma bezig met transformeren, zowel van acteur naar personage als van inspiratiebron tot voorstelling. Hoe kom je tot je voorstelling? Welke werkwijzen en didaktieken worden er gebruikt?
Zondag staat de overdracht centraal. Wie is het publiek? En hoe emancipeert het theater met mensen met een beperking als kunststroom?